Monthly Archives marzec 2019

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa Przyjaciół Góry Puławskiej

Góra Puławska , 21.03.2019 r.     Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Góry Puławskiej   Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa Przyjaciół Góry Puławskiej   Na podstawie  § 18   Statutu  Stowarzyszenia  „Towarzystwo Przyjaciół Góry Puławskiej”, Zarząd  TPGP zwołuje Walne Zebranie Członków na dzień 27 marca 2019 roku na godz. 18,00 w budynku szkoły w Górze Puławskiej, świetlica   Proponowany porządek obrad: Otwarcie Walnego Zebrania Członków. Wybór Przewodniczącego Zebrania. Przyjęcie porządku obrad. Wybór Komisji skrutacyjnej. Wybór Komisji uchwał i wniosków . Przedstawienie przez prezesa TPGP sprawozdania z pracy Towarzystwa w 2018 r. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej i podjęcie Uchwały w sprawie absolutorium dla
Read More