O nas

Towarzystwo Przyjaciół Góry Puławskiej istnieje od czerwca 2008 roku, jego główne cele statutowe pozakładają aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego, dbałość o zachowanie dziedzictwa kulturowego Góry Puławskiej i okolic, wspieranie rozwoju kulturalnego i oświatowego, promocja regionu.

Towarzystwo realizuje swoje cele m. in. przez organizowanie imprez kulturalnych, spotkań, seminariów propagujących dobra kultury i tradycji, zbieranie i publikowanie materiałów o charakterze historycznym, krajoznawczym, działalność kulturalną dla popularyzacji wartości budujących tożsamość regionalną mieszkańców.

Członkami Towarzystwa są mieszkańcy Góry Puławskiej i okolic, wywodzący się z różnych środowisk społecznych.

Główną imprezą organizowaną przez Towarzystwo Przyjaciół Góry Puławskiej przy współpracy miejscowych szkół, parafii i biblioteki gminnej są Dni Kultury Chrześcijańskiej, impreza organizowana od 2001 roku.