Rok 2013

Konkurs Wydawnictw Regionalnych – Puławy, 23 listopada 2013 r.

 

23 listopada 2013 r. odbył się XIII Powiatowy Dzień Kultury organizowany przez Starostwo Powiatowe w Puławach. Członkowie TPGP przygotowali z tej okazji w Domu Chemika w Puławach stoisko promocyjne, na którym zaprezentowali swoją dotychczasową działalność m.in. trzy wystawy: „Kartki z historii Góry Puławskiej i okolic”, Piękno przydrożnych krzyży i kapliczek”, „Śladami ks. Jana Twardowskiego”, dwie publikacje, foldery z licznych imprez. Zainteresowanie zwiedzających wzbudzały piękne stroje, w jakich wystąpiły Panie z zespołu „Cyganeria” działającego przy TPGP oraz premierowego przedstawienia sztuki „Prawda i legendy Góry Puławskiej”.

Z przyjemnością informujemy także, iż publikacja „Kartki z historii Góry Puławskiej i okolic. Egzekucja 1942” została nagrodzona w konkursie wydawnictw regionalnych, trzecim miejscem w kategorii wydawnictw historycznych.

Teresa Dymowska (prezes TPGP)

 

Z kroniki Towarzystwa Przyjaciół Góry Puławskiej
13 października 2013 r., podczas uroczystości otwarcia XIII DKCH, wręczone zostały po raz pierwszy tytuły Honorowych Członków Towarzystwa Przyjaciół Góry Puławskiej, które przyznano osobom szczególnie zaangażowanym w rozwój kulturalno-społeczny naszej miejscowości. Wyróżnieni wielokrotnie, zarówno poprzez wsparcie finansowe jak i osobiste zaangażowanie, uczestniczyli w tworzeniu kolejnych edycji DKCH.

Pamiątkową statuetkę oraz Akt Nadania Tytułu Honorowego Członka TPGP otrzymali Państwo:

Zofia i Hubert Prószyńscy,
Barbara i Stanisław Kotelbowie,
Anna i Jerzy Grabczakowie.

Gratulujemy, dziękujemy i liczymy na dalszą owocną współpracę.

Teresa Dymowska (prezes TPGP)

 

XIII Dni Kultury Chrześcijańskiej – Góra Puławska, 13 – 20 października 2013 r.
Impreza organizowana od 13 lat ewaluuje, pokazuje za każdym razem swe trochę inne oblicze. Przez tych kilkanaście lat uzbierało się wiele wydarzeń i każdy z pewnością mógłby wskazać to, które jemu szczególnie zapadło w pamięć…

Uważnych obserwatorów i sympatyków ogarnia sentyment, gdy wspominają Komorowską, Globisza czy Siemiona zapisujących swą obecnością kolejne karty DKCH.
Jakie były tegoroczne Dni?

Kusiły zapewne strawą dla ciała, tradycyjna staropolska karczma pachnąca bigosem, swojską kiełbasą i chlebem wpisała się na stałe w pejzaż Dni… i nie dawała o sobie zapomnieć, jak co roku w dniu otwarcia…

Cieszyły oko wystawą „Śladami ks. Jana Twardowskiego”, pozwalając docenić kunszt fotograficzny oraz zaangażowanie młodzieży gimnazjalnej w coraz lepsze poznanie sylwetki, życia, twórczości swego przyszłego patrona. W nurcie obcowania z osobą i poezją ks. Jana przebiegał też wieczorny koncert zespołu KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE (16.10), który śmiało, w mojej ocenie, można uznać za wydarzenie 13 Dni. Było to spotkanie z poezją zdawałoby się zrozumiałą, prostą, taką dla wszystkich, jednak kryjącą w sobie tę poetycką zwykłość – niezwykłość… Piękno wykonania wiążące magię słowa ze współbrzmieniem muzyki.

W pejzaż DKCH wzbogacił się o nowy punkt programu – wieczór filmowy, ale też przyciągał swych sympatyków sprawdzonymi formami – inscenizacją kabaretowych bajek przygotowanych przez młodzież oraz przyprawiającym o kolorowy zawrót głowy kolejnym koncertem Towarzystwa Przyjaciół GP. Niektórzy do dzisiaj wspominają gorączkę sobotniej nocy, a gdy zamkną oczy, widzą ekspresyjny irlandzki taniec. Innym pozostanie w pamięci niedzielne Ave Maria na fletni pana… kończące tegoroczne DKCH


 

DK proponowały też, aby zatrzymać się, znaleźć czas na obejrzenie miniatury teatralnej czy wieczoru poetyckiego, które w mrokach świątyni, oświetlały prawdę o świecie i człowieku… proponowały chwilę zadumy i wyciszenia.
Pokazywały różne drogi życiowe i szlaki wiodące do Rio, organizując spotkania z uczestnikami ŚDM, i do Santiago de Compostela. Przypominając, że pielgrzymowanie, obecne w tradycji chrześcijańskiej od setek lat, ma głęboki sens.

 


Tegoroczne Dni… oferowały warsztaty rękodzieła artystycznego, a także promowały aktywność fizyczną podczas zyskujących coraz większą popularność III Biegów Papieskich.

Wiele jak na małą miejscowość i grupę entuzjastów, która co roku proponuje, by czas DKCH był czasem niezwykłych doznań i wzruszeń, radości i zabawy, poznawania doświadczeń innych, ale też momentem aktywności własnej, chwilą ożywczą w życiowej rutynie dnia codziennego.

 

„Zasłużony dla Gminy Puławy”

18 stycznia 2013 r. w budynku Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Górze Puławskiej odbyło się III Spotkanie Noworoczne, którego inicjatorami i gospodarzami byli Wójt Gminy Puławy oraz Rada Gminy. Dla nas, członków TP Góry Puławskiej miało ono szczególnie przyjemny wydźwięk, ponieważ uhonorowano nas wspaniałą nagrodą – „Zasłużony dla Gminy Puławy”.

 
 

Zapraszamy do obejrzenia fragmentów z uroczystości.