„O mnie, o Tobie, o nas” –  taki tytuł nosi  najnowsza publikacja Towarzystwa Przyjaciół Góry Puławskiej, która jest piątą częścią cyklu „Kartki z historii Góry Puławskiej i okolic”. Książka jest zbiorem poezji Pani Małgorzaty Skomry, uzupełnionej ilustracjami autorstwa Pani Marty Andały i Pani Anny Borkowskiej.

W czwartek, 11 stycznia 2018 r. w bibliotece szkoły w Górze Puławskiej odbyło się spotkanie promocyjne tomiku, połączone z wernisażem wystawy malarstwa Pani M. Andały i Pani A. Borkowskiej. Wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem,  a duże, nowoczesne pomieszczenie biblioteki szkolnej, wypełnili miłośnicy kultury, rodzina i znajomi autorek. Obecni byli m.in. Pan Mariusz Płoszaj-Mazurek – Dyrektor KOKPiT i Prezes Kazimierskiej Konfraterni Sztuki, Ks. Marek Kucharski, Pan Norbert Staszak – Z-ca Wójta Gminy Puławy oraz Pan Paweł Kamola – Sekretarz Gminy. Pani Teresa Woszczek – prezes Towarzystwa Przyjaciół. Gołębia. Rodzinna atmosfera spotkania, połączona z pysznym poczęstunkiem sprzyjała

Publikacja powstała jako zadanie publiczne współfinansowane ze środków otrzymanych od Gminy Puławy w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań  publicznych o charakterze pożytku publicznego w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego.