Z działalności Towarzystwa Przyjaciół Góry Puławskiej – 20 lat Dni Kultury Chrześcijańskiej w Górze Puławskiej.

Koniec roku 2019, początek 2020 roku – to był czas, w którym rozpoczęliśmy przygotowania do XX  DKCH. Krystalizował się program imprezy, trwały dyskusje nad formą koncertu jubileuszowego oraz skąd pozyskać fundusze.A potem przyszedł marzec 2020 i wszystko zmienił. Pandemia COVID-19 wymusiła społeczną izolację oraz troskę o zdrowie swoje i innych.

W lipcu 2020 r. zaniepokojeni doniesieniami o jesiennej fali pandemii podjęliśmy decyzję o rezygnacji z organizacji DKCH w 2020 r.

W zamian oddajemy w Państwa ręce, zachęceni pozytywnym odbiorem pierwszego wydania, wydanie drugie poszerzone „Kartek z historii Góry Puławskiej i okolic – Dni Kultury Chrześcijańskiej” obejmujące lata 2001-2020. Celem publikacji jest udokumentowanie, zebranie i uporządkowanie wydarzeń odbywających się w ramach DKCH. Publikacja służyć ma upowszechnieniu wieloletniej roli artystycznej, społecznej i kulturotwórczej organizacji, instytucji, szkół  działających na terenie Góry Puławskiej.
Niech to będzie również forma podziękowania dla tych wszystkich, którzy wkładają w organizację DKCH ogrom bezinteresownej pracy, czerpiąc przy tym satysfakcję i radość z wykonanego zadania.
Jeżeli lektura tej publikacji stanie się dla jej czytelników okazją do wspomnień, wzbudzi tęsknotę za wspólnym działaniem i przeżywaniem, będzie to oznaczało, że nasza – organizatorów DKCH- praca miała sens.
Niestety, ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, nie możemy zaprosić Państwa na spotkanie promujące naszą publikację. Wszyscy zainteresowani mogą otrzymać bezpłatny egzemplarz książki w Gminnej Bibliotece Publicznej w Górze Puławskiej (budynek szkoły, ul. Ogrodowa 18, Góra Puławska).

 

Publikacja „Kartki z historii Góry puławskiej i okolic. Dni kultury Chrześcijańskiej w Górze Puławskiej…” jest zadaniem publicznym współfinansowanym ze środków otrzymanych od Gminy Puławy w ramach Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań Publicznych o charakterze pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, realizowanych w 2020 r. w formie wydarzeń kulturalnych i artystycznych mających znaczenie dla kultury Gminy Puławy.

 

                                                                                                     Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Góry Puławskiej

 

Publikacja „Kartki z historii Góry puławskiej i okolic. Dni kultury Chrześcijańskiej w Górze Puławskiej…”