Spotkanie z s. Bożeną poświęcone życiu i twórczości ks. J. Twardowskiego.