Zapraszamy wszystkich chętnych do aktywnego spędzania czasu na dziewiątą już edycję Biegów Papieskich, które odbywają się w Górze Puławskiej w ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej. Wszelkie informacje (regulamin, klauzule, zgody) znajdują się w załącznikach.

regulamin

klauzule zgody

zgłoszenie do udziału w biegu