Posts by administracja

20 lat Dni Kultury Chrześcijańskiej w Górze Puławskiej.

  Z działalności Towarzystwa Przyjaciół Góry Puławskiej – 20 lat Dni Kultury Chrześcijańskiej w Górze Puławskiej. Koniec roku 2019, początek 2020 roku – to był czas, w którym rozpoczęliśmy przygotowania do XX  DKCH. Krystalizował się program imprezy, trwały dyskusje nad formą koncertu jubileuszowego oraz skąd pozyskać fundusze.A potem przyszedł marzec 2020 i wszystko zmienił. Pandemia COVID-19 wymusiła społeczną izolację oraz troskę o zdrowie swoje i innych. W lipcu 2020 r. zaniepokojeni doniesieniami o jesiennej fali pandemii podjęliśmy decyzję o rezygnacji z organizacji DKCH w 2020 r. W zamian oddajemy w Państwa ręce, zachęceni pozytywnym odbiorem pierwszego wydania, wydanie drugie poszerzone
Read More

20 Powiatowy Dzień Kultury w Puławach

  20 Powiatowy Dzień Kultury w Puławach 11 października 2020 r. odbył się 20 Powiatowy Dzień Kultury, którego organizatorem jest Starostwo Powiatowe w Puławach. Uroczystość odbyła się na hali sportowej Zespołu Szkół Technicznych w Puławach z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Powiatowy Dzień Kultury jest okazją do prezentacji dorobku kulturalnego organizacji, stowarzyszeń oraz osób indywidualnych. Towarzystwo Przyjaciół Góry Puławskiej już po raz czwarty znalazło się w gronie  wyróżnionych. Z rąk Starosty Puławskiego nagrodę odebrał wiceprezes TPGP Pan Tomasz Mizak. Jest nam niezmierne miło, że działalność i dorobek Towarzystwa został zauważony i doceniony przez władze Powiatu Puławskiego.  
Read More

Nasz sukces w Powiatowym Konkursie Wydawnictw.

  Miło nam zakomunikować, że publikacja Towarzystwa Przyjaciół Góry Puławskiej pt. „Kartki z historii Góry Puławskiej i okolic. Pomniki pamięci, pomniki niepamięci” zdobyła I miejsce  w Powiatowym Konkursie Wydawnictw, w kategorii: wydawnictwo historyczne. Wyniki konkursu ogłoszono 25 października 2019 r. podczas 19. Powiatowego Dnia Kultury w Puławach.  
Read More

XIX DKCh

12 października 2019 r. rozpoczynają się XIX Dni Kultury Chrześcijańskiej, na które wszystkich serdecznie zapraszamy. Szczegółowy program imprezy prezentujemy poniżej. Dodatkowe informacje znajdują się na plakatach i folderze. 12.10.2019 r. – SOBOTA Godz. 10.00 –  IX BIEGI PAPIESKIE – trasa wyznaczona na terenie osiedla w Górze Puławskiej (regulamin biegów i karta zgłoszenia dostępne na stronie internetowej www.tpgorapulawska.pl oraz pod numerem tel. +48 502553721 IX BIEGI PAPIESKIE  – impreza towarzysząca organizowana przez UKS  „START” jako zadanie publiczne, którego realizacja jest wspierana przez Gminę Puławy w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w
Read More

IX Biegi Papieskie – 12 X 2019

Zapraszamy wszystkich chętnych do aktywnego spędzania czasu na dziewiątą już edycję Biegów Papieskich, które odbywają się w Górze Puławskiej w ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej. Wszelkie informacje (regulamin, klauzule, zgody) znajdują się w załącznikach. regulamin klauzule zgody zgłoszenie do udziału w biegu
Read More

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa Przyjaciół Góry Puławskiej

Góra Puławska , 21.03.2019 r.     Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Góry Puławskiej   Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa Przyjaciół Góry Puławskiej   Na podstawie  § 18   Statutu  Stowarzyszenia  „Towarzystwo Przyjaciół Góry Puławskiej”, Zarząd  TPGP zwołuje Walne Zebranie Członków na dzień 27 marca 2019 roku na godz. 18,00 w budynku szkoły w Górze Puławskiej, świetlica   Proponowany porządek obrad: Otwarcie Walnego Zebrania Członków. Wybór Przewodniczącego Zebrania. Przyjęcie porządku obrad. Wybór Komisji skrutacyjnej. Wybór Komisji uchwał i wniosków . Przedstawienie przez prezesa TPGP sprawozdania z pracy Towarzystwa w 2018 r. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej i podjęcie Uchwały w sprawie absolutorium dla
Read More

Komunikat

Dnia 11 grudnia 2018 r.o godz. 18:00 w budynku szkoły odbędzie się zebranie Towarzystwa Przyjaciół Góry Puławskiej, na które zapraszamy wszystkich członków i sympatyków.
Read More