Posts by administracja

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa Przyjaciół Góry Puławskiej

Góra Puławska , 21.03.2019 r.     Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Góry Puławskiej   Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa Przyjaciół Góry Puławskiej   Na podstawie  § 18   Statutu  Stowarzyszenia  „Towarzystwo Przyjaciół Góry Puławskiej”, Zarząd  TPGP zwołuje Walne Zebranie Członków na dzień 27 marca 2019 roku na godz. 18,00 w budynku szkoły w Górze Puławskiej, świetlica   Proponowany porządek obrad: Otwarcie Walnego Zebrania Członków. Wybór Przewodniczącego Zebrania. Przyjęcie porządku obrad. Wybór Komisji skrutacyjnej. Wybór Komisji uchwał i wniosków . Przedstawienie przez prezesa TPGP sprawozdania z pracy Towarzystwa w 2018 r. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej i podjęcie Uchwały w sprawie absolutorium dla
Read More

Komunikat

Dnia 11 grudnia 2018 r.o godz. 18:00 w budynku szkoły odbędzie się zebranie Towarzystwa Przyjaciół Góry Puławskiej, na które zapraszamy wszystkich członków i sympatyków.
Read More

XVIII DKCh

Za nami XVIII Dni Kultury Chrześcijańskiej w Górze Puławskiej, których głównym organizatorem jest Towarzystwo Przyjaciół Góry Puławskiej przy współpracy Gimnazjum i Szkoły Podstawowej, Parafii p.w. św. Wojciecha oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Górze Puławskiej. Tematem przewodnim tegorocznych Dni,  trwających od 14 do 21 października 2018 r., była 100 Rocznica Odzyskania Niepodległości. Jesienne wieczory uczestnicy DKCH mogli spędzić oglądając wystawę „W DRODZE DO NIEPODLEGŁOŚCI”, bawiąc się na koncercie Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej, ulec urokowi i niezwykłemu głosowi  krakowskiej artystki – Jagi Wrońskiej. Różnorodność programowa dała możliwość spotkania z autorką książki „Połowinka…” Agnieszką Martinką oraz dziennikarzem i publicystą zajmującym się głównie tematyką religijną
Read More

„O mnie, o Tobie, o nas”

„O mnie, o Tobie, o nas” –  taki tytuł nosi  najnowsza publikacja Towarzystwa Przyjaciół Góry Puławskiej, która jest piątą częścią cyklu „Kartki z historii Góry Puławskiej i okolic”. Książka jest zbiorem poezji Pani Małgorzaty Skomry, uzupełnionej ilustracjami autorstwa Pani Marty Andały i Pani Anny Borkowskiej. W czwartek, 11 stycznia 2018 r. w bibliotece szkoły w Górze Puławskiej odbyło się spotkanie promocyjne tomiku, połączone z wernisażem wystawy malarstwa Pani M. Andały i Pani A. Borkowskiej. Wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem,  a duże, nowoczesne pomieszczenie biblioteki szkolnej, wypełnili miłośnicy kultury, rodzina i znajomi autorek. Obecni byli m.in. Pan Mariusz Płoszaj-Mazurek –
Read More